30 dagen autovrij

Sinds 1 april doen Vlamingen mee met de actie 30 dagen autovrij van de Vlaamse overheid. Het doel van de actie? Zoveel mogelijk Vlamingen aansporen de auto een maand lang zo min mogelijk te gebruiken en meer te kiezen voor het openbaar vervoer of de fiets.

In april daagt de Vlaamse overheid Vlamingen uit deel te nemen aan drie acties: 30 dagen meer groen, 30 dagen stilte zoeken en 30 dagen autovrij. De actie is een initiatief van het beleidsdomein Leefmilieu, Natuur en Energie van de overheid. Het doel van de actie is mensen op zoveel mogelijk manieren uit te dagen meer stil te staan bij het milieu en de natuur. Met 30 dagen autovrij worden Vlamingen uitgedaagd de hele maand april de auto zo weinig mogelijk te gebruiken om zo de files en de luchtvervuiling te verminderen.


Auto aan de top

Uit een onderzoek dat uitgevoerd werd door het departement Mobiliteit en openbare werken blijkt dat de auto het meest gebruikte vervoersmiddel is in Vlaanderen. Voor verplaatsingen van minder een kilometer kiest meer dan 25% van de Vlamingen al voor de auto. De rest van de Vlamingen kiest wel voor de fiets of legt een korte afstand te voet af. Als het om een afstand van meer dan een kilometer gaat, fietsen of stappen Vlamingen al een stuk minder: ongeveer 60% kiest dan al voor de auto. De populariteit van de auto stijgt alleen maar naarmate de af te leggen afstand groter wordt. Afstanden van 3 tot 15 kilometer worden nog amper met de fiets of te voet afgelegd. Om een afstand van meer dan 25 kilometer af te leggen, kiest het overgrote deel van de Vlamingen voor de wagen. Slechts een klein percentage legt die afstand nog af met de fiets. Het openbaar vervoer is voor die langere afstanden wel populairder dan de fiets.


Economischer en gezonder

De cijfers van het onderzoeken tonen aan dat Vlamingen erg gehecht zijn aan hun auto en eigenlijk ook te snel naar hun auto grijpen om zich te verplaatsen. Daar wil de uitdaging 30 dagen autovrij iets aan de, want de auto wat vaker aan de kant laten staan gaat gepaard met heel wat voordelen. Persoonlijke voordelen zijn dat heel wat kosten kunnen worden uitgespaard door vaker voor de fiets of een ander transportmiddel te kiezen. Door de vele files verliezen bestuurders ook heel wat tijd in de auto. Die tijd kan uitgespaard worden door te kiezen voor het openbaar vervoer of door kortere afstanden met de fiets af te leggen. Fietsen heeft bovendien ook een positieve invloed op uw gezondheid en conditie. Bovendien blijkt ook dat het aantal dodelijke verkeersongevallen daalt naarmate er meer gefietst wordt. In landen waar inwoners vaker kiezen voor de fiets zou de fiets zichtbaarder zijn: doordat er zoveel fietsers zijn, houden bestuurders meer rekening met de zwakke weggebruikers. Bovendien zijn de autosnelwegen minder druk als er meer fietsers zijn, waardoor het risico op een ongeval over het algemeen daalt. Uiteraard moet een land wel investeren in mogelijkheden voor fietsers om van de fiets een populairder vervoersmiddel te maken. Een goede infrastructuur is nodig om bestuurders warm te maken voor de fiets te kiezen én om het risico om fietsongevallen te verkleinen.


30 dagen autovrij

30 dagen autovrij daagt Vlamingen uit meer voor alternatieve vervoerswijzen te kiezen. Het initiatief is op 1 april gestart en loopt nog 30 april. Deelnemers aan de actie kunnen online invullen hoeveel kilometer ze gemiddeld per dag met de auto afleggen, het aantal kilometer dat ze in april per dag met de auto afleggen en het aantal kilometer dat ze op een andere manier afleggen. Online worden uw inspanningen bijgehouden, waarna u met behulp van een percentage te zien krijgt voor welke veranderingen u gezorgd heeft. Het is niet de bedoeling dat deelnemers van 30 dagen autovrij de auto de hele maand niet aanraken. Dat is voor de meeste Vlamingen onmogelijk. Het is wel bedoeling Vlamingen te overtuigen voor een ander vervoersmiddel te kiezen, als dat mogelijk is. 30 dagen autovrij is van het principe dat alle beetjes helpen. Heeft u ook deelgenomen aan de actie 30 dagen autovrij en bent u overtuigd dat u kunt leven zonder auto? Ikwilvanmijnautoaf.be helpt u uw occasie te verkopen tegen de beste prijs.

Deel dit artikel op:

Share on Facebook Share on linkedIn Share on Twitter

Ontvang gratis en
vrijblijvend een bod.

select your vehicle.

Nederlands Nederlands Vlaams Vlaams
Nederlands Nederlands Deutsch Deutsch Vlaams Vlaams
Nederlands Nederlands
Nederlands Nederlands