Bedrijfswagen weer onder vuur

De Bond Beter Leefmilieu pleit voor een afschaffing van de fiscale voordelen voor bedrijfswagens. Een vermindering van het aantal bedrijfswagens in het verkeer zou voor minder lange files zorgen en voor een gezondere omgeving. Bovendien kosten bedrijfswagens de regering handen vol geld.

De kwestie van de bedrijfswagens werd niet opgenomen in het regeerakkoord van de nieuwe regering. Volgens minister van Financiën Van Overtveldt kan de discussie over het fiscaal voordelen dat samengaat met bedrijfsauto’s wel gevoerd worden in het kader van de geplande tax shift.

Meer files

Bedrijfswagens worden al jaren door de regering fiscaal gestimuleerd. Door die fiscale stimulatie en de hoge loonkosten die in ons land op het loon betaald moeten worden, is het voor werkgever en werknemer voordeliger een auto te geven of te vragen in plaats van een loonsverhoging. Fiscaal mag dat dan wel voordeliger zijn, maar voor het milieu en de verkeersproblemen is dat niet het geval. Door het stijgend aantal bedrijfswagens zouden ook de files veel langer worden. Bovendien blijkt dat werknemers met een bedrijfswagen veel vaker de auto gebruiken, ook voor privédoeleinden. Dat lijkt logisch, aangezien werknemers vaak ook gratis tanken met een tankkaart die bij de bedrijfswagen gegeven wordt.

Bedrijfswagen primeert

De discussie over bedrijfsauto’s is niet opgenomen in het regeerakkoord. Over het openbaar vervoer wordt wel regelmatig gediscussieerd. De overheid wil miljoenen besparen op het openbaar vervoer, maar tegelijkertijd moet het openbaar vervoer ook aantrekkelijker maken om zo de verkeersproblemen op te lossen. Dat, terwijl de overheid miljarden euro’s kwijt is door de voordelen op bedrijfswagens. De overheid geeft dus wel aan meer te willen doen voor het openbaar vervoer, maar uiteindelijk wordt de auto nog steeds het meest gesubsidieerd.

10.000 handtekeningen

Eind november schreef politicoloog Dave Sinardet een opiniestuk over de problematiek rond bedrijfswagens. Daarin haalt Sinardet de tegenstrijdigheden en de zwakke punten in het systeem van bedrijfsauto’s aan. Een oplossing zou zijn de voordelen op bedrijfswagens af te schaffen en het geld dat daardoor vrijkomt te investeren in een vermindering van de belastingen op arbeid. Op die manier zou een loonsverhoging even voordelig zijn als een bedrijfswagen dat tegenwoordig is, met als extra voordelen dat de files verkort worden en het milieu gespaard wordt. De tekst van Sinardet heeft een aantal organisaties aangezet een petitie op te starten om de overheid te overtuigen de bedrijfswagen te schrappen. De petitie van de Bond Beter Leefmilieu, Kom op tegen Kanker en het Netwerk Duurzame Mobiliteit werd al gauw door 10.000 mensen getekend. Ondertussen telt de petitie al bijna 25.000 handtekeningen.

Tax shift

Het systeem van de bedrijfswagen werd dan wel niet opgenomen in het regeerakkoord, er is plaats om erover te discussiëren. Zo zou de overheid een tax shift willen realiseren. Dankzij die tax shift zouden werknemers vanaf januari 2015 automatisch meer geld op hun loonbriefje zien staan door een daling van de belastingen op arbeid. Daarnaast zou die tax shift er ook voor kunnen zorgen dat het voor werkgever en werknemer aantrekkelijker wordt een loonsverhoging door te voeren in plaats van een auto te geven of te vragen. Of de discussies ook effectief gevoerd zullen worden, is niet duidelijk. Voor Open VLD is het afschaffen van de voordelen van bedrijfswagens geen prioriteit. Zij willen eerst zorgen voor een verlaging van de belastingen, daarna zou er gepraat kunnen worden over de afschaffing van de voordelen op bedrijfsauto’s om de belastingen eventueel nog verder te verlagen.

456.000 bedrijfswagens

In april 2014 voerde Knack een enquête uit bij werknemers. Ongeveer 7.000 werknemers vulden de enquête in. De helft van de deelnemers zou over een bedrijfswagen beschikken, de andere helft niet. Het totale aantal bedrijfswagens in België is niet helemaal duidelijk, maar geschat wordt dat er 456.000 bedrijfsauto’s rondrijden. Vooral bedienden krijgen een bedrijfswagen. Werknemers met een auto van het werk zouden jaarlijks ook meer kilometers afleggen dan werknemers die zelf voor hun auto moeten opdraaien. Zo zouden werknemers met een bedrijfswagen tussen de 20.000 en de 40.000 kilometer per jaar afleggen, terwijl werknemers zonder bedrijfswagen minder dan 20.000 kilometer per jaar afleggen.

Bedrijfswagen verliezen binnenkort misschien hun voordelen. Wist u dat u uw bedrijfswagen gemakkelijk online kunt verkopen?

Deel dit artikel op:

Share on Facebook Share on linkedIn Share on Twitter

Ontvang gratis en
vrijblijvend een bod.

select your vehicle.

Nederlands Nederlands Vlaams Vlaams
Nederlands Nederlands Deutsch Deutsch Vlaams Vlaams
Nederlands Nederlands
Nederlands Nederlands