Brusselaars blijven kiezen voor auto

Tussen 1999 en 2010 hebben meer Brusselaars voor andere vervoersmiddelen gekozen dan de auto. Een positieve evolutie, maar toch zijn de verkeersproblemen niet opgelost. Brusselaars leggen namelijk nog steeds het grootste deel van hun afstanden af met de auto.

Woensdag maakte minister van Mobiliteit Pascal Smet de cijfers van het onderzoek naar de verplaatsingsgewoontes van de Brusselaars tussen 1990 en 2010 bekend. Uit die cijfers blijkt dat op elf jaar tijd het aantal Brusselaars dat zich enkel met de auto verplaatst, gedaald is van 53% naar 33%. Een daling van 20%. Dat lijkt een positieve evolutie, maar de meeste afstanden worden nog steeds afgelegd met de auto.


Files en piekuren langer

Het autogebruik van de Brusselaars mag van 1999 tot 2010 dan over het algemeen wel gedaald zijn, de files en de piekuren zijn op die periode wel langer geworden. Dat komt doordat de auto toch een belangrijke plaats blijft innemen. Vorige maand werd nog aangekondigd dat het fileleed in Vlaanderen met 20% is gestegen. Daarnaast zijn ook de piekuren langer geworden. Zo begint de spits vandaag ’s morgens al om 6.30 u. en duurt ze ’s avonds tot 20.00 u. De spits duurt daardoor dagelijks bijna 2 uur langer dan in 1999, toen de spits ’s morgens nog begon om 07.15 u. en ’s avonds om 19.00 u. eindigde.


Fietsen stimuleren

Om de verkeersproblemen op te lossen, wil minister Smet de fiets bij de Brusselaars promoten. Uit het onderzoek blijkt namelijk dat ongeveer de helft van de verplaatsingen in het Brusselse gewest korter is dan 3 kilometer. Die afstand kan gemakkelijk overbrugd worden met de fiets, maar slechts 40% van de Brusselaars bezit een fiets. Voor kleine afstanden kiezen Brusselaars eerder om de verplaatsing te voet af te leggen. Om toch ook die andere 60% van de Brusselaars te overtuigen van het gemak van de fiets, wil Smet Brussel voorzien van fietspaden. De auto wordt daarbij niet vergeten. Het is niet de bedoeling de auto volledig uit Brussel te weren, maar er wordt wel nagedacht over manieren om de auto minder prominent aanwezig te maken in het Brusselse straatbeeld. Volgens Smet neemt de auto momenteel gewoon te veel plaats in de stad in. Om het aantal auto’s in de stad te laten dalen, zonder autobestuurders af te straffen, denkt Smet aan initiatieven als carpoolen en autodelen. Ook wil hij meer investeren in het openbaar vervoer.


Nieuw onderzoek

Het onderzoek naar de verplaatsingsgewoontes van de Brusselaars werd gevoerd in opdracht van het Kenniscentrum van de Mobiliteit in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Dat centrum organiseert regelmatig onderzoeken om het vervoer in de hoofdstad te analyseren. Volgend jaar zou een nieuwe enquête georganiseerd worden om de verdere evolutie van de verplaatsingsgewoontes van de Brusselaars te onderzoeken. Die resultaten zouden dan in 2016 bekendgemaakt kunnen worden.

Vindt u net als de Brusselaars dat de auto te prominent aanwezig is in de hoofdstad of in België in het algemeen? Online kunt u snel uw wagen verkopen.

Deel dit artikel op:

Share on Facebook Share on linkedIn Share on Twitter

Ontvang gratis en
vrijblijvend een bod.

select your vehicle.

Nederlands Nederlands Vlaams Vlaams
Nederlands Nederlands Deutsch Deutsch Vlaams Vlaams
Nederlands Nederlands
Nederlands Nederlands