Groene golf is toe aan vernieuwing

Door verkeerslichten in de groene golf beter op elkaar af te stemmen, zouden verkeersproblemen in België deels opgelost kunnen worden. Vooral de files zouden zo korter worden. Het huidige systeem is voorbijgestreefd, maar vernieuwingen zouden voor verbeteringen kunnen zorgen.

De regering heeft de file- en verkeersproblemen in België al vaak besproken. Er werd al geëxperimenteerd met rekeningrijden om de verkeersdrukte tijdens het spitsuur te verminderen en er wordt geïnvesteerd in beter openbaar vervoer, zodat autobestuurders hun auto vaker thuis kunnen laten. Een andere oplossing zou volgens minister van Mobiliteit Ben Weyts de vernieuwing van het systeem van de groene golf zijn.


Dynamische groene golf

Volgens Weyts is het huidige systeem voorbijgestreefd. De groene golf betekent dat opeenvolgende verkeerslichten op elkaar zijn afgestemd, zodat bestuurders vlot kunnen doorrijden zonder te stoppen. De bestuurder komt namelijk alleen maar groene lichten tegen. Verkeerslichten in een groene golf worden afgestemd op de gemiddelde rijsnelheid. Daar knelt volgens Weyts het schoentje. Het huidige systeem gaat uit van een gemiddelde, constante snelheid, maar een constante snelheid is vaak moeilijk te behouden. Weyts denkt er daarom aan de groene golf te moderniseren en dynamischer te maken. De verkeerslichten in een groene golf zouden zich moeten aanpassen aan de reële verkeerssituatie en ze zouden ook rekening moeten houden met het openbaar vervoer. Een dynamische groene golf bestaat nog niet, maar het Agentschap Wegen & Verkeer is wel al bezig met de uitwerking van het nieuwe systeem.


Drukke punten structureren

De groene golf zorgt ervoor dat autobestuurders vlotter kunnen doorrijden en dus vaak ook wel wat tijd winnen, doordat ze sneller op hun bestemming geraken. Die tijdswinst is echter niet het enige voordeel van een groene golf. Een groene golf zou vooral voor meer veiligheid moeten zorgen door de verkeersdrukte beter te structureren. Door op drukke kruispunten het systeem van de groene golf voor auto’s, fietsers en voetgangers in te voeren, zouden alle weggebruikers gemakkelijker hun weg kunnen vervolgen. Het probleem op drukke kruispunten is dat er heel wat verschillende weggebruikers tegelijkertijd groen licht krijgen om te vertrekken. Daardoor hinderen fietsers autobestuurders en andere fietsers, wat geregeld tot botsingen leidt. Door een groene golf in te voeren, zouden de lichten voor elke categorie weggebruikers apart op groen springen: wanneer de auto’s groen hebben, moeten de fietsers stoppen, en andersom.


Resultaten groene golf

In theorie klinkt de groene golf veelbelovend, maar om er zeker van te zijn dat de groene golf ook effectief voor gunstige resultaten zorgt, zouden op die trajecten metingen gedaan moeten worden. Dat gebeurt niet op alle trajecten, waardoor het vaak onduidelijk is of de groene golf wel voor een kortere rijtijd zorgt. Dat probleem komt bijvoorbeeld voor op de R40 rond Gent. Sinds maart 2014 is er een groene golf op die baan, maar deze maand was nog niet bekend of die groene golf wel effect gehad heeft. Dat komt doordat er geen camera’s hangen om metingen uit te voeren. De groene golf zou, na een vernieuwing, de verkeersproblemen kunnen verminderen. Bent u de verkeersproblemen echter al beu en wilt u van uw auto af? Onze automakelaars helpen u graag uw wagen te verkopen.

Deel dit artikel op:

Share on Facebook Share on linkedIn Share on Twitter

Ontvang gratis en
vrijblijvend een bod.

select your vehicle.

Nederlands Nederlands Vlaams Vlaams
Nederlands Nederlands Deutsch Deutsch Vlaams Vlaams
Nederlands Nederlands
Nederlands Nederlands