Minder bedrijfswagens voor Vlaamse overheid

De Vlaamse overheid heeft in 2013 bijna 10% minder bedrijfswagens aangekocht dan een jaar eerder. In 2012 werden er 391 nieuwe wagens aangekocht, in 2013 waren dat er nog 355. Die cijfers werden vorige week bekend gemaakt door Bestuurszaken.

Bestuurszaken is een beleidsdomein van de Vlaamse overheid dat ondersteuning biedt aan de verschillende departementen van de Vlaamse overheid en de lokale besturen, zodat die afdelingen zich met hun kerntaken kunnen bezighouden. Bestuurszaken houdt zich ook bezig met verschillende onderzoeken. Vorige week werden onder meer de resultaten van een personeelspeiling gepubliceerd. Interessanter echter zijn de resultaten met betrekking tot het wagenpark van de Vlaamse overheid. Uit die cijfers blijkt namelijk dat het aantal bedrijfswagens dat de Vlaamse overheid in 2013 aankocht 10% lager ligt dan in 2012.


Minder dieselwagens

In totaal is het aantal bedrijfswagens dat de Vlaamse overheid in 2013 aankocht met 9,2% gedaald ten opzichte van een jaar eerder. In totaal bestaat het wagenpark van de Vlaamse overheid uit iets minder dan 4.000 bedrijfswagens. In 2012 werd dat wagenpark nog aangevuld met 391 nieuwe bedrijfswagen, maar in 2013 werden nog maar 355 bedrijfswagens aangekocht. Opvallend is dat vooral het aandeel dieselwagens sterk gedaald is. In de periode 2008-2011 bestond het wagenpark van de overheid voor 90% uit dieselwagens. Tegenwoordig is dat aantal gezakt tot 63%. Op een jaar tijd is het aantal bedrijfswagens op diesel met bijna 8% gedaald.


Meer aandacht voor het milieu

Uit de cijfers van Bestuurszaken blijkt dat de Vlaamse overheid ook milieubewuster te werk gaat bij de aankoop van nieuwe bedrijfswagens. Het aantal dieselwagens is fors gedaald, maar het aantal hybridewagens is wel gestegen. Bij de hybride wagens is vooral de combinatie van elektriciteit en benzine populair. Daar werden in 2013 maar liefst 8 stuks van aangekocht. Van het type dat diesel en elektriciteit combineert, werd maar 1 wagen aangekocht in 2013. In 2012 werd er ook geïnvesteerd in een elektrische wagen, maar in 2013 werden geen nieuwe elektrische wagens meer gekocht. Het wagenpark van de overheid bestaat niet alleen uit hybride en dieselwagens. Het aantal bedrijfswagens op benzine ligt met 34% een stuk lager dan het aantal bedrijfswagens op diesel, maar in tegenstelling tot het aantal dieselauto’s is het aantal benzinewagens wel gestegen: van 108 in 2012 naar 118 in 2013, wat overeenkomt met een stijging van 9,3%.


Belang ecoscore

Bij de aankoop van nieuwe bedrijfswagens moet de overheid rekening houden met de ecoscore. De ecoscore berekent de effecten van een wagen op het milieu. Daarbij wordt rekening gehouden met de luchtvervuiling, het geluidsoverlast en de invloed van een wagen op de opwarming van de aarde. Wagens krijgen een ecoscore van 0 tot 100. Hoe hoger de score, hoe milieuvriendelijker de wagens zijn.

De overheid legt streefdoelen vast waaraan de verschillende types van nieuwe bedrijfswagens minstens aan moeten voldoen. Voor benzinewagens is het gemakkelijk het streefdoel te behalen. Zo lag het streefdoel van kleine stationwagens op benzine op een ecoscore van 65. Dat streefdoel werd gehaald en zelfs overschreden met een ecoscore van gemiddeld 68. Ook het streefdoel van de middenklassers op benzine werd overschreden: een ecoscore van 69 in plaats van de gehoopte 67. Voor dieselwagens is het een stuk moeilijker de nagestreefde ecoscore te behalen. Zo blijkt dat geen enkele autoklasse het streefdoel gehaald heeft. Door het aantal bedrijfswagens te verminderen, helpt de Vlaamse overheid het milieu. Wilt u uw bedrijfswagen verkopen? Meldt u wagen dan gratis aan op onze online automarkt.

Deel dit artikel op:

Share on Facebook Share on linkedIn Share on Twitter

Ontvang gratis en
vrijblijvend een bod.

select your vehicle.

Nederlands Nederlands Vlaams Vlaams
Nederlands Nederlands Deutsch Deutsch Vlaams Vlaams
Nederlands Nederlands
Nederlands Nederlands