Mobiliteitsproblemen in Brussel en Vlaanderen afzwakken

Om de mobiliteitsproblemen in en rond Brussel op te lossen, slaan de Vlaamse en Brusselse regering de handen in elkaar. Deze week was de eerste bijeenkomst tussen de twee regeringen om de mobiliteitsproblemen in Brussel en Vlaanderen te bespreken en naar eventuele oplossingen te zoeken.

Mobiliteit is al langer een groot probleem in Vlaanderen en Brussel. Brussel staat bovenaan in de top 10 van steden met de meeste files ter wereld, op de voet gevolgd door Antwerpen. Deze week zaten de Vlaamse en Brusselse regeringen voor het eerst samen om de problemen te bespreken en proberen op te lossen.


Werkgroepen

Om de mobiliteitsproblemen om te lossen, wordt een werkgroep opgericht die bestaat uit Vlaams minister-president Geert Bourgeois, Brussels minister-president Rudi Vervoort en de ministers van Mobiliteit van beide gewesten, Ben Weyts en Pascal Smet. Die werkgroep zal vooral kijken naar de mobiliteitsproblemen op de Brusselse ring en dan vooral naar de ontsluiting van de Heizel. Beide gewesten zullen daarvoor nauw met elkaar samenwerken. Naast de werkgroep bestaande uit de ministers, komen er ook twee werkgroepen, een politieke en een technische, met vertegenwoordigers van de Brusselse en Vlaamse vervoersmaatschappijen MIVB en De Lijn. De bedoeling is het openbaar vervoer in en rond de hoofdstad uit te breiden en te verbeteren. Ook Vlaanderen plant nieuwe verbindingen met de hoofdstad. Uit onderzoek blijkt namelijk dat het openbaar vervoer steeds vaker gebruikt wordt om naar en in Brussel te reizen. Vertegenwoordigers van de vervoersmaatschappijen uit beide gewesten zullen ervoor zorgen dat die verbindingen beter op elkaar afgestemd zijn dan dat nu het geval is.


Tour & Taxis

De Vlaamse en Brusselse minister-presidenten hebben niet enkel de mobiliteitsproblemen in en naar Brussel besproken, maar ook andere problemen die (in)direct met het verkeer in Brussel te maken hebben. Zo werd er gesproken over de verhuis van de Vlaamse ambtenaren van hun locatie dichtbij het Brusselse Noordstation naar de Tour & Taxis aan het kanaal. Die verhuis lokte heel wat protest uit bij de ambtenaren, omwille van de grotere afstand die de ambtenaren nu moeten afleggen om op kantoor te geraken. Bovendien lijdt Tour & Taxis onder een slechte reputatie als “gevaarlijke buurt”. Om de ambtenaren toch warm te maken voor de verhuis, organiseerde de Vlaamse overheid “safari’s” in de stad om de ambtenaren vertrouwd te maken met de buurt.


En Zaventem?

De Brusselse ring en Vlaamse snelwegen moeten dagelijks heel wat verkeer slikken, wat leidt tot lange files, en het openbaar vervoer in Brussel moet dringend uitgebreid en verbeterd worden. De aangestelde werkgroepen lijken alleszins die problemen al te zullen oplossen. Een ander groot mobiliteitsprobleem bevindt zich in Zaventem: buurtbewoners klagen al jarenlang over de geluidshinder van de luchthaven in Zaventem. Ook daar zou een oplossing voor moeten komen, maar voorlopig hebben de bevoegde ministers nog niet gesproken over het dossier rond Zaventem.


Een van de vele projecten

De pogingen om de mobiliteitsproblemen in en rond de hoofdstad en op de Vlaamse snelwegen op te lossen, is maar een van de projecten op vlak van mobiliteit waarmee de ministers van Mobiliteit zich nu bezighouden. Vlaams minister van Mobiliteit Ben Weyts wil, naar Nederlands voorbeeld, de zelfrijdende auto testen op de Vlaamse wegen om te bestuderen of zelfrijdende wagens de mobiliteitsproblemen in het land (deels) zouden kunnen oplossen. Dat voorstel gaat in tegen de bevindingen van de VAB dat de zelfrijdende auto geen vertrouwen wekt in Vlaanderen en dat België nog niet klaar is voor zelfrijdende auto’s. In april 2014 werd ook al geëxperimenteerd met rekeningrijden om het fileprobleem op te lossen. Dat experiment is op een sisser uitgelopen, maar toch ziet Weyts ook daar nog mogelijke oplossingen voor de verkeershinder in het land in. Over de mobiliteitsproblemen in Brussel en Vlaanderen is het laatste woord nog niet gezegd. Wilt u op de hoogte blijven? Daar zorgt Ikwilvanmijnautoaf.be voor.

Deel dit artikel op:

Share on Facebook Share on linkedIn Share on Twitter

Ontvang gratis en
vrijblijvend een bod.

select your vehicle.

Nederlands Nederlands Vlaams Vlaams
Nederlands Nederlands Deutsch Deutsch Vlaams Vlaams
Nederlands Nederlands
Nederlands Nederlands