Oplossingen voor het fileprobleem in België

De files in België behoren tot de zwaarste files in de wereld. Er wordt nog regelmatig nagedacht aan manieren om het grote fileprobleem in ons land op te lossen, maar vooralsnog zijn er nog geen concrete oplossingen. Uit een studie van het Vlaams Agentschap Mobiliteit eerder dit jaar blijkt dat het fileleed in Vlaanderen met 20% gestegen is. Op wereldniveau zijn de files in Brussel en Antwerpen de grootste. Bestuurders die dagelijks naar Brussel rijden, verliezen 83 uur in de file. Richting Antwerpen verliezen we 75 uur. Zelfs in grote wereldsteden, zoals Parijs, Londen en Los Angeles, is het fileprobleem niet zo groot als in België.


Mogelijke oplossingen

Er worden regelmatig oplossingen aangereikt om het fileprobleem op te lossen. Dat zou goed nieuws moeten zijn, maar uit onderzoek blijkt dat Belgen toch niet zomaar eender welke oplossing voor het fileprobleem goedkeuren. Uit een onderzoek dat het Nederlandse onderzoeksbureau Multiscope in opdracht van Autoscout uitvoerde, blijkt dat Belgen niet happig zijn op oplossingen die ze in hun portemonnee zullen voelen, zoals tolheffingen en rekeningrijden. De Belg staat wel open voor het concept “spits mijden”.


Niet betalen, wel belonen

De drie aangereikte oplossingen om het fileprobleem op te lossen, namelijk tolheffingen, rekeningrijden en spits mijden, zijn alle drie gebaseerd op financiën. Het verschil tussen tolheffingen en rekeningrijden enerzijds en spits mijden anderzijds is dat bij de eerste twee de Belgen zullen moeten betalen, terwijl ze bij spits mijden beloond zullen worden. Betalen zien Belgen niet zitten, maar een financiële beloning is wel een aantrekkelijke oplossing om de files drastisch te verminderen.


Succes in Nederland

Bij spits mijden krijgen bestuurders een vergoeding, meestal van financiële aard, als ze hun wagen tijdens de spitsuren aan de kant laten staan. In de Nederlandse stad Utrecht werd tussen december 2011 en augustus 2012 al geëxperimenteerd met het idee van spits mijden om het fileprobleem in en rond de stad op te lossen. De 5.000 bestuurders die deelnamen aan het proefproject, kregen een beloning wanneer ze hun auto tijdens de spitsuren niet gebruikten. In de wagens van de deelnemers werd een GPS geïnstalleerd die mat wanneer de bestuurders hun auto lieten staan. Als ze ’s morgens tussen 6.30 uur en 9.30 uur en ’s avonds tussen 15.30 uur en 18.30 uur niet met de auto reden, kregen ze een vergoeding van 1,5 tot 3 euro. Het project heeft zijn vruchten afgeworpen. Zo blijkt dat 80% van de deelnemers een jaar na het proefproject nog steeds meer buiten de spits rijdt dan tijdens de spits, waardoor er per werkdag al 1.750 auto’s minder rijden tijdens de spits. Die personen passen het concept spits mijden dus ook toe zonder dat ze daar een financiële vergoeding voor krijgen. Uit het proefproject kan afgeleid worden dat mensen geen financiële beloning nodig hebben om buiten de spits te rijden, maar dat ze nieuwe gewoontes aangeleerd moeten krijgen. Door een jaar lang aan het project deel te nemen, hebben de bestuurders nieuwe gewoontes aangeleerd die ze ook na het experiment verder blijven toepassen.


Tegengesteld rekeningrijden

Spits mijden lijkt het tegenovergestelde van het rekeningrijden waarmee in België geëxperimenteerd wordt. Bij rekeningrijden betalen bestuurders per kilometer. Afhankelijk van het tijdstip betalen ze meer of minder per kilometer. Tijdens de daluren zouden de prijzen per kilometer lager zijn dan tijdens de spitsuren. Om te vermijden dat bestuurders dubbel betalen, zou de verkeersbelasting worden afgeschaft als rekeningrijden zou worden ingevoerd. Tussen februari 2014 en april 2014 namen bijna 1.200 Belgische bestuurders deel aan het proefproject rekeningrijden voor personenwagens. Uit de resultaten van dat proefproject blijkt dat de deelnemers hun auto tijdens de spitsuren vaker thuis lieten staan en op zoek gingen naar alternatieven. Het autogebruik bij de deelnemende bestuurders zou met gemiddeld 5,5% gedaald zijn. Toch werd het project door de deelnemers afgekraakt. 63% van de deelnemers vindt rekeningrijden geen goed idee om het fileprobleem op te lossen. Bovendien lijkt het ook geen goede oplossing om het fileprobleem aan te pakken. Het verkeerd daalde dan wel ongeveer met 5,5%, maar in de spits daalde het verkeer slechts met 2%. Dat komt doordat het effect van het rekeningrijden het minst voelbaar was op de snelwegen, terwijl daar juist de files staan.


Nieuw proefproject?

Het eerste proefproject voor rekeningrijden was geen succes. Toch komt er mogelijk een nieuw proefproject waarbij rekeningrijden opnieuw wordt uitgetest. Ben Weyts, de nieuwe Minister van Mobiliteit, gelooft dat rekeningrijden wel een positief effect kan hebben op het fileprobleem. Daarom wil hij de komende vijf jaar een nieuw proefproject uitvoeren. Daarbij wil hij er rekening mee houden dat de eindfactuur van het rekeningrijden de prijs van de verkeersbelasting niet overtreft. Bent u het fileprobleem beu en bent u op zoek naar alternatieve vervoerswijzen? Uw wagen verkopen gaat gemakkelijk en snel via Ikwilvanmijnautoaf.be.

Deel dit artikel op:

Share on Facebook Share on linkedIn Share on Twitter

Ontvang gratis en
vrijblijvend een bod.

select your vehicle.

Nederlands Nederlands Vlaams Vlaams
Nederlands Nederlands Deutsch Deutsch Vlaams Vlaams
Nederlands Nederlands
Nederlands Nederlands