Recordbedrag aan verkeersboetes opgehaald in 2014

De Belgische staat heeft in 2014 de staatskas met 445 miljoen euro aan verkeersboetes kunnen spijzen. 445 miljoen euro aan verkeersboetes, dat is bijna 15 miljoen euro meer dan wat er in 2013 geïnd werd. Verwacht wordt dat dit recordbedrag in 2015 nogmaals verbroken zal worden.


Voor wie nog in Belgische franken denkt: 445 miljoen euro, dat is 18 miljard Belgische frank. Het bedrag dat in 2014 aan verkeersboetes werd opgehaald, is enorm. Bijna het volledige bedrag is te denken aan verkeersovertredingen. Denk daarbij aan, onder andere, snelheidsovertredingen en boetes voor foutparkeren.


Trajectcontroles

Er zijn verschillende redenen voor dit recordbedrag aan verkeersboetes. Er zijn veel meer politiecontroles en er worden ook nieuwe technieken aangewend om verkeersovertreders sneller te pakken. Zo haalde België het idee van de trajectcontroles uit Nederland. Bij een trajectcontrole wordt de gemiddelde snelheid van een bestuurder gemeten op een bepaalde route. Dat gebeurt door op een bepaalde route meetpunten in te stellen die op een bepaalde afstand van elkaar staan en de tijdstippen te controleren waarop de bestuurder die punten voorbijrijdt. Is de gemiddelde snelheid hoger dan de maximaal toegelaten snelheid op dat stuk baan, dan krijgt de bestuurder een boete. België heeft het idee voor de trajectcontroles afgekeken van Nederland. In Nederland zouden er al een twintigtal trajectcontroles zijn. In België zijn er momenteel zes, maar dat aantal moet nog sterk uitgebreid worden. Trajectcontroles zouden veiliger zijn in het verkeer dan andere methoden om de snelheid te meten, zoals flitspalen. Bestuurders hebben namelijk vaak de neiging plots te beginnen remmen wanneer ze in de buurt van een flitspaal komen om daarna weer te versnellen. Bij een trajectcontrole kan dat niet, want met die methode wordt de gemiddelde snelheid op een bepaalde afstand gemeten.


Hogere bedragen

De verkeersveiligheid wordt in België dus nog veel gecontroleerd, wat leidt tot een hoog aantal verkeersboetes. Het geïnde recordbedrag valt niet enkel te verklaren door een verhoging van de controles en een verbetering van de controletechnieken, maar ook door een verhoging van de bedragen. De bedragen van boetes voor verschillende overtredingen worden regelmatig verhoogd. De boetes voor dronken rijden en voor rijden zonder gordel zijn nog niet zo lang geleden nog aangepast. De overheid overweegt trouwens de bedragen nog feller op te trekken. Dat idee stuit echter op heel wat weerstand van verschillende officiële instanties. Politierechters en verkeersmaatschappijen, zoals Touring, vinden het geen goed idee om hogere bedragen in te voeren. Boetes zouden ervoor moeten zorgen dat bestuurders minder verkeersovertredingen maken. Door hogere bedragen te innen, krijgen automobilisten eerder de indruk dat verkeersboetes een vorm van geldklopperij zijn. Voorlopig zou een nieuwe verhoging van de bedragen van verkeersboetes niet doorgevoerd worden, maar het is wel mogelijk dat de regering er nog over zal discussiëren. Een verhoging van de bedragen zou vooral bestuurders die regelmatig verkeersovertredingen begaan, moeten straffen.


Meer verkeersboetes

In december 2014 werd al aangekondigd dat de politie dat jaar een recordaantal verkeersboetes heeft uitgeschreven. In totaal zouden er 4% meer verkeersboetes uitgeschreven zijn dan in 2013. De meeste verkeersboetes werden uitgeschreven voor te snel rijden, foutparkeren en gsm-gebruik achter het stuur. Wat vooral opvalt is de stijging in het aantal boetes voor rijden onder invloed en rijden zonder gordel. Dat zijn zware verkeersovertredingen. Het probleem zit vooral in de mentaliteit van de Belgen: rijden zonder gordel en rijden onder invloed wordt nog te fel maatschappelijk geaccepteerd, waardoor het moeilijk is die overtredingen te bestrijden.

Het aantal verkeersboetes is dus sterk gestegen door een toename van de controles op verkeersveiligheid. Meer weten over auto’s en het verkeer? Volg Ikwilvanmijnautoaf.be online.

Deel dit artikel op:

Share on Facebook Share on linkedIn Share on Twitter

Ontvang gratis en
vrijblijvend een bod.

select your vehicle.

Nederlands Nederlands Vlaams Vlaams
Nederlands Nederlands Deutsch Deutsch Vlaams Vlaams
Nederlands Nederlands
Nederlands Nederlands