Rijbewijs sneller kwijt vanaf 2015

Sinds 1 januari 2015 worden overtredingen van verkeersregels strenger bestraft. Recidivisten zullen hun rijbewijs enkele maanden kwijt zijn en moeten eerst verschillende nieuwe examens afleggen voor ze hun rijbewijs opnieuw krijgen. De strengere maatregels zouden het aantal verkeersdoden sterk moeten verminderen.

In 2013 is het aantal ongevallen met gewonden en/of doden sterk gedaald. Die positieve cijfers werden in 2014 echter meteen tenietgedaan. Tijdens de eerste 9 maanden steeg het aantal letselongevallen weer met bijna 3%. Die stijging zou te wijten zijn aan de weersomstandigheden. Het aantal letselongevallen met jonge bestuurders tussen 18 en 24 jaar daalde in 2014 wel met 4,5% ten opzichte van 2013.


Zwakke weggebruikers kwetsbaarst

Vooral zwakke weggebruikers zouden het slachtoffer worden van ongevallen op de weg. Van januari tot september 2014 steeg het aantal letselongevallen met fietsers met 11%. Ook voor die stijging zouden de weersomstandigheden de oorzaak zijn. Door het mooie weer zouden er meer fietsers op de weg komen. Ook het aantal ongevallen met voetgangers steeg licht met iets meer dan 2%.


Rijbewijs sneller intrekken

Sinds 1 januari 2015 gelden nieuwe maatregelen om zware verkeersovertreders te straffen en zo het aantal verkeersongevallen te verminderen. Wie twee keer of vaker een zware verkeersovertreding begaat, zal zijn rijbewijs een aantal maanden moeten afgeven. Vroeger was een chauffeur een recidivist wanneer hij twee keer dezelfde verkeersovertreding maakte. Nu is een recidivist een chauffeur die twee zware verkeersovertredingen begaat. Het maakt daarbij niet uit of het om twee keer dezelfde overtreding gaat of niet. Recidivisten verliezen hun rijbewijs minstens 3 maanden, afhankelijk van het aantal overtredingen dat ze gemaakt hebben. Zo kunnen chauffeurs die 4 zware verkeersovertredingen begaan hun rijbewijs 9 maanden verliezen. Recidivisten kunnen ook een levenslang rijverbod opgelegd krijgen. Dat is al mogelijk vanaf 3 zware verkeersovertredingen.


4 examens

Chauffeurs die de regels overtreden zijn niet alleen hun rijbewijs voor een lange periode kwijt, ze moeten ook re-integratie-examens afleggen. In totaal moeten recidivisten 4 examens afleggen voor ze eventueel hun rijbewijs terugkrijgen: ze beginnen met een theoretisch en een praktisch rijexamen. Daarna worden ze gescreend door een psycholoog en een dokter. Zij onderzoeken of een chauffeur bekwaam genoeg is en of hij over genoeg ethiek beschikt om terug te kunnen deelnemen aan het verkeer. Afhankelijk van het resultaat van de psychologische en medische testen krijgt een chauffeur al dan niet zijn rijbewijs terug.


Overtreders bannen

Met de nieuwe maatregel hoopt de FOD Mobiliteit verkeersovertreders sneller te kunnen identificeren en ze ook sneller te bestraffen. Volgens het BIVV zou het maar om een kleine groep chauffeurs gaan, maar het is belangrijk dat die groep van de weg gehaald wordt. Recidivisten vormen met hun onveilige rijgedrag een groot risico voor andere weggebruikers.


Strengere alcohollimiet

De strengere maatregelen waarbij verkeersovertreders hun rijbewijs sneller verliezen, zijn niet de enige aanpassingen die de regering doorvoert om veiligheid op de weg beter te garanderen. Sinds 1 januari 2015 geldt er ook een strengere alcohollimiet voor professionele chauffeurs. Professionele chauffeurs, zoals buschauffeurs, vrachtwagenchauffeurs en taxichauffeurs, mogen maximaal 0,2 promille alcohol in hun bloed hebben tijdens de uitoefening van hun job. Bij een hoger promillage zullen ze een boete krijgen van 100 euro. 0,2 promille betekent eigenlijk dat professionele chauffeurs niet meer kunnen of mogen drinken als ze hun job uitoefenen. Om chauffeurs die tijdens hun pauze een maaltijd waar wat alcohol in verwerkt zit, bijvoorbeeld in de saus, niet te bestraffen, werd gekozen voor een promillage van 0,2 promille in plaats van een volledige nultolerantie in te voeren.

Chauffeurs verliezen hun rijbewijs sinds 1 januari 2015 dus sneller dan voorheen. Ook dit jaar staat Ikwilvanmijnautoaf.be klaar om te berichten over nieuwe verkeersregels en extra maatregelen.

Deel dit artikel op:

Share on Facebook Share on linkedIn Share on Twitter

Ontvang gratis en
vrijblijvend een bod.

select your vehicle.

Nederlands Nederlands Vlaams Vlaams
Nederlands Nederlands Deutsch Deutsch Vlaams Vlaams
Nederlands Nederlands
Nederlands Nederlands