Tolheffing op Duitse autostrades

Een tijd lang was er sprake dat op al de Duitse wegen een tol geheven zou worden. Dat idee lijkt nu wat aangepast en verzwakt: enkel op de snelwegen zou er tol betaald moeten worden, niet op de lokale en provinciale wegen.

Sinds 2005 geldt er in Duitsland een tolheffing voor vrachtwagens. Dit jaar kwamen er plannen om ook op personenauto’s en lichte bedrijfsvoertuigen tol te heffen. Het oorspronkelijke idee van minister van Verkeer Alexander Dobrindt was en vignet in te voeren. In eerste instantie zou de tol enkel van toepassing zijn op snelwegen, maar andere partijleden van Dobrindt wilden ook op provinciale en lokale wegen een tolheffing doorvoeren. Dat idee is nu voorlopig afgekeurd.


10 euro voor 10 dagen

Buitenlandse automobilisten die in Duitsland gebruik maken van het wegennet, zullen vanaf januari 2016 tol moeten betalen. Het eerste idee was een wegenvignet in te voeren dat vanaf januari 2016 verplicht aangeschaft moest worden om van het Duitse wegennet gebruik te mogen maken. Een vignet komt er uiteindelijk toch niet, maar buitenlandse bestuurders van personenwagens zullen vanaf januari 2016 toch ook tol moeten betalen. Er zijn verschillende mogelijkheden om aan die tolheffing te voldoen. Een eerste mogelijkheid is de zogenaamde jaartol. Bestuurders betalen dan een infrastructuurvergoeding van minimaal 74 en maximaal 130 euro per

jaar, afhankelijk van het type auto. Daarnaast is het ook mogelijk 10 euro te betalen voor 10 dagen of 22 euro voor 2 maanden. Die bedragen moeten op voorhand betaald worden. Dat kan online, maar ook aan tankstations in Duitsland of aan de grens met de Duitse buurlanden. Met camera’s op de snelwegen wordt dan gecontroleerd of een bestuurder zijn tol betaald heeft of niet. Duitse automobilisten betalen al een wegenbelasting. Om te vermijden dat zij dubbel betalen om op de Duitse autosnelwegen te mogen rijden, worden de wegenbelastingen verlaagd.


Enkel snelwegen

Er is een tijdlang sprake geweest van een tolheffing op al de Duitse wegen. Uiteindelijk zal dat niet het geval zijn. Enkel op snelwegen met 4 rijbanen of meer zal tol betaald moeten worden. Kleine snelwegen met slechts 2 rijbanen betalen geen tol. Op die manier wordt vermeden dat buitenlanders de Duitse winkelcentra vermijden omwille van die tolheffing. Ook voor bedrijven in de grensregio’s waarvan veel werknemers vlak over de grens wonen, is de verzwakte tolheffing een goede zaak.


700 miljoen extra

Met de tol die buitenlandse bestuurders moeten betalen, hoopt Duitsland 700 miljoen euro per jaar extra te verdienen. De tolheffing gaat wel niet enkel gepaard met extra opbrengsten voor de Duitse schatkist. Het is zelfs mogelijk dat er helemaal niets overblijft van die opbrengsten. Zo moeten er 474 nieuwe werknemers worden aangenomen om de tol te innen en om te controleren of de regels gehandhaafd worden. De personeelskosten zouden waarschijnlijk 195 miljoen euro kosten. De rest van het gewonnen geld wordt opnieuw geïnvesteerd in infrastructuur. Meer weten over tolheffingen in binnen- en buitenland? Volg Ikwilvanmijnautoaf.be online!

Deel dit artikel op:

Share on Facebook Share on linkedIn Share on Twitter

Ontvang gratis en
vrijblijvend een bod.

select your vehicle.

Nederlands Nederlands Vlaams Vlaams
Nederlands Nederlands Deutsch Deutsch Vlaams Vlaams
Nederlands Nederlands
Nederlands Nederlands