Vervuilende dieselwagens bannen

Wie overweegt binnenkort een nieuwe dieselwagen aan te kopen, denkt best twee keer na voor hij overgaat tot de effectieve aankoop. Vanaf 2016 zou elke Belgische gemeente een verbod op dieselwagens in de wooncentra kunnen invoeren. Die maatregel zou de schadelijke uitstoot van voertuigen moeten verminderen.

In eerste instantie worden eigenaars van een oudere dieselwagen getroffen door het nieuwe plan van Vlaams minister Schauvliege. Enkel dieselwagens die voor 2004 gebouwd zijn zouden uit de centra van Vlaamse gemeenten geband kunnen worden. Het voorstel van Schauvliege is nog niet officieel goedgekeurd, maar zou wel komaf kunnen maken met de vervuiling door de schadelijke uitstoot van auto’s, vrachtwagens en bussen.


Lage-emissiezones afbakenen

De stad Antwerpen kondigde eerder dit jaar al aan een lage-emissiezone te willen afbakenen. Dat zou tegen 2016 moeten gebeuren. In de lage-emissiezones van Antwerpen zullen vanaf 2016 enkel nog wagens toegelaten worden die aan een aantal milieucriteria voldoen. Daardoor zouden dieselwagens ouder dan 15 jaar niet meer welkom zijn. Ook auto’s ouder dan 10 jaar kunnen geband worden, maar enkel als ze niet over een roetfilter beschikken. De controle van de wagens zal gebeuren aan de hand van nummerplaatherkenning. Wie zich niet aan de nieuwe regels houdt, zal daarvoor een boete krijgen.

Antwerpen is de eerste stad die een lage-emissiezone wil afbakenen. De stad krijgt daarvoor de steun van de Vlaamse en de federale overheid. De effecten van de lage-emissiezone zouden in 2020 al merkbaar moeten zijn. De stad denkt tegen dan de uitstoot van fijn stof te kunnen verminderen met 41%. De uitstoot van stikstofdioxide zou met 12% moeten dalen. Het is echter nog niet zeker of de invoering van een lage-emissiezone ook effectief dat resultaat zal hebben. Volgens de Vlaamse Automobilisten Bond (VAB) zou het gebied dat Antwerpen wil afbakenen te klein zijn, waardoor de afbakening van een lage-emissiezone misschien niet het beoogde resultaat met zich zal meebrengen.


Brussel doet mee

Ook in Brussel wordt overwogen een lage-emissiezone in te voeren waarin geen vervuilende dieselwagens toegelaten zijn. De VAB reageert lauw op het voorstel. Ook in Brussel zou de zone groot genoeg moeten zijn om tot een merkbaar resultaat te komen. Volgens de VAB is het ook nodig de verkeersdruk in Brussel te laten afnemen. Ook daarvoor werd een plan opgesteld door de stad Brussel zelf, maar dat plan lijkt niet op veel bijval te kunnen rekenen. In dat nieuwe circulatieplan zouden heel wat straten verboden worden voor auto’s of slechts in één richting toegankelijk zijn. Doordat de verschillende parkings in Brussel te dicht bij het stadscentrum liggen, wordt het moeilijk dat plan succesvol uit te voeren.


Geen dieselwagens in Parijs

De invoering van lage-emissiezones zal, als het voorstel van Schauvliege goedgekeurd wordt door de ministerraad, pas in 2016 gebeuren. Ook in Parijs zullen over een paar jaar dieselwagens geband worden. De burgemeester van Parijs, Anne Hidalgo, wil vanaf 2015 al houtvuren verbieden. Vanaf 2020 komt daar ook een verbod op dieselwagens bij. Hidalgo wil dat verbod doorvoeren tot buiten de ring van Parijs. Enkel propere wagens zullen dan nog op de belangrijke wegen, zoals de Champs-Elysées, mogen rijden. De hele stad wordt bovendien een zone 30. Op termijn is het de bedoeling enkel nog de bewoners van de stad met de wagen in het centrum te laten. Dat lijkt op zich geen probleem. Momenteel heeft al 60% van de inwoners geen wagen. Voor het idee van Hidalgo uitgevoerd kan worden, moet het idee voorgesteld worden aan en goedgekeurd worden door de Parijse gemeenteraad.

De verbanning van dieselwagens en de afbakening van lage-emissiezones wordt niet door iedereen even goed onthaald. Blijf op de hoogte dankzij Ikwilvanmijnautoaf.be.

Deel dit artikel op:

Share on Facebook Share on linkedIn Share on Twitter

Ontvang gratis en
vrijblijvend een bod.

select your vehicle.

Nederlands Nederlands Vlaams Vlaams
Nederlands Nederlands Deutsch Deutsch Vlaams Vlaams
Nederlands Nederlands
Nederlands Nederlands