Verzekeringsbonus voor chauffeurs die nascholing volgen

Minister van Mobiliteit Ben Weyts is aan het onderhandelen met verzekeringsmaatschappijen over een eventuele verzekeringsbonus voor chauffeurs die op latere leeftijd een nascholing volgen. Op die manier hoopt Weyts te kunnen bijdragen aan veiliger verkeer.

Momenteel geven verzekeringsmaatschappijen al een verzekeringsbonus aan chauffeurs die zonder ongevallen rijden. Wie nu zonder ongevallen rijdt, ziet jaarlijks zijn verzekeringspremie dalen. Het tegenovergestelde geldt ook: wie een ongeval veroorzaakt, zal de jaren nadien een hogere verzekeringspremie betalen.


Verzekeringsbonus voor bijscholing

Weyts wil nu chauffeurs nog meer belonen als ze bijdragen aan een veiliger verkeer. Daarom overlegt hij met verzekeringsmaatschappijen of het mogelijk is een extra verzekeringsbonus te geven voor chauffeurs die, op latere leeftijd nadat ze hun rijbewijs behaald hebben, een bijscholing in het verkeer volgen. Volgens Weyts zou een verzekeringsbonus niet alleen een positieve maatregel zijn voor de chauffeurs, maar ook voor de verzekeraars.


Rijexamen niet opnieuw afleggen

Er werd al vaker voorgesteld oudere chauffeurs het rijexamen opnieuw te laten afleggen om zo de verkeersveiligheid te verbeteren. Uit een onderzoek van het Belgisch Instituut voor Verkeersveiligheid (BIVV) blijkt namelijk dat oudere bestuurders meer risico lopen op een verkeersongeval. Bij 65-plussers is het risico al verhoogd, maar bij 75-plussers zou het risico zelfs vier keer hoger liggen dan bij bestuurders van middelbare leeftijd. Oudere bestuurders zouden daarbij voornamelijk zichzelf in gevaar brengen. De kans dat ze zelf sterven tijdens een verkeersongeval is groter dan de kans dat ze betrokken geraken bij een ongeval waarbij een andere weggebruiker sterft.


Rijvaardigheidstesten

Volgens het BIVV zou een rijvaardigheidstest die in verschillende stappen verloopt een goed idee zijn om ouderen te beschermen in het verkeer. Zo’n rijvaardigheidstest zou beginnen met een aantal vragenlijsten. Op basis van de resultaten van die vragenlijsten kan overgegaan worden tot mentale en fysieke testen en daarna zelfs tot een rijtest. Het systeem dat het BIVV voorstelt, zou efficiënter zijn dan verplicht het rijexamen opnieuw afleggen, waar ook Minister van Mobiliteit Weyts niet voor te vinden is. Door oudere bestuurders zelf de kans te geven zich vrijwillig in te schrijven voor een bijkomende verkeersopleiding en daar een verzekeringsbonus voor te voorzien, worden de bestuurders beloond voor de moeite die ze nemen om bij te dragen aan meer veiligheid in het verkeer.


Algemene vergrijzing

Het aantal 65-plussers in onze maatschappij blijft maar stijgen. Verwacht wordt zelfs dat in 2030 een kwart van de Belgische bestuurders ouder is dan 65 jaar en dat in 2050 een kwart van de hele bevolking ouder is dan 65 jaar. Die vergrijzing zal ook in het verkeer te merken zijn. De auto is namelijk het meest gebruikte vervoersmiddel bij senioren. Ook al zijn veel 65-plussers nog heel fit, toch zijn er een aantal functies die met de leeftijd achteruitgaan. Over het algemeen zijn het gezichtsvermogen, de beweeglijkheid en de reactiesnelheid van ouderen minder goed. Met een checklist wil het BIVV ouderen wijzen op de risico’s die ze in het verkeer lopen. Uit cijfers van het BIVV blijkt dat in 2013 meer dan 4.500 ouderen gewond raakten bij een verkeersongeval en 151 ouderen een ongeval zelfs niet overleefden. Een combinatie van de voorstellen van het BIVV en de eventuele verzekeringsbonus waar Minister Weyts voor pleit, zouden de verkeersveiligheid gevoelig kunnen verhogen en de risico’s voor ouderen in het verkeer verlagen. Wilt u op de hoogte blijven van de eventuele invoering van de verzekeringsbonus? Dankzij Ikwilvanmijnautoaf.be mist u geen enkel nieuwtje.

Deel dit artikel op:

Share on Facebook Share on linkedIn Share on Twitter

Ontvang gratis en
vrijblijvend een bod.

select your vehicle.

Nederlands Nederlands Vlaams Vlaams
Nederlands Nederlands Deutsch Deutsch Vlaams Vlaams
Nederlands Nederlands
Nederlands Nederlands