Voorrangsregel aanpassen en moderniseren

In een aantal Belgische gemeenten wordt de voorrangsregel die bepaalt dat rechts voorrang heeft niet meer toegepast. Voorrang van rechts zou te ingewikkeld en verwarrend zijn en daardoor tot heel wat ongevallen leiden. Ook verkeersorganisatie VAB zou voorstander zijn van een herziening van de voorrangsregels.


Momenteel geldt dat rechts voorrang heeft, tenzij er verkeersborden staan die anders aangeven. De voorrangsregel geldt ook niet voor onverharde wegen: een bestuurder op een onverharde weg die uitkomt op een verharde weg heeft geen voorrang op de bestuurder op de verharde weg. Die voorrangsregel lijkt niet al te ingewikkeld. Toch zorgt ze op verschillende plaatsen in Vlaanderen voor heel wat problemen. Daarom hebben verschillende gemeenten beslist de voorrangsregel af te schaffen.


Voorrang aangeven met borden

In Dilbeek zou de voorrangsregel afgeschaft worden. Volgens de gemeente is de regel te verwarrend en houden te weinig bestuurders zich eraan om efficiënt te zijn. De klassieke voorrangsregel schrijft namelijk voor dat bestuurders op een drukkere baan voorrang moeten verlenen aan de bestuurders die uit de kleinere zijstraten komen, tenzij een verkeersbord aangeeft dat de drukkere baan een voorrangsweg is. Bestuurders op de drukkere baan houden vaak geen rekening met de regel. Uit een onderzoek van de gemeente Dilbeek blijkt zelfs dat 75% van de bestuurders die voorrangsregel niet toepast. Dat leidt uiteraard tot gevaarlijke situaties en ongevallen. Daarom heeft de gemeente besloten de klassieke voorrangsregel af te schaffen en de nieuwe voorrangsregels met borden aan te geven


Voorrangsregel overal afschaffen

Meerdere gemeenten volgen het voorbeeld van Dilbeek. De Vlaamse Automobilistenbond (VAB) pleit zelfs voor een volledige afschaffing van de oude voorrangsregel. Volgens de VAB is die regel achterhaald en moeten de regels aangepast worden aan de moderne tijd. De VAB stelt voor de voorrang van rechts af te schaffen en op elke weg duidelijk met borden aan te geven welke bestuurders voorrang hebben. Verkeersdeskundigen zijn het niet helemaal eens met de mening van de VAB. De voorrangsregel werkt namelijk perfect op kruispunten waar evenwaardige wegen samenkomen. De problemen doen zich voornamelijk voor op plaatsen waar kleinere wegen en een grote baan samenkomen. Volgens verkeersdeskundigen moeten gemeenten die de voorrangsregel willen afschaffen elk geval apart bekijken en enkel de regel afschaffen op plaatsen waar er inderdaad verwarring kan ontstaan.


In de rest van Europa

De voorrangsregels zijn niet in alle landen hetzelfde. Als u op vakantie gaat, is het dus handig op voorhand op te zoeken welke verkeersregels in uw vakantieland gelden. In Nederland, Duitsland, Spanje en Oostenrijk zijn de regels ongeveer hetzelfde als in België: bestuurders die van rechts komen hebben voorrang, ook als een grote straat en een zijstraatje elkaar kruisen. Ook in Italië geldt over het algemeen die voorrangsregel ook, behalve buiten de bebouwde kom. Bestuurders op een rijksweg hebben daar voorrang. In Frankrijk en Zwitserland geldt dat het verkeer op de hoofdweg voorrang heeft op de zijstraten die uitkomen op die weg. Als twee gelijkwaardige straten elkaar kruisen, geldt wel voorrang van rechts. Daarbij moet in veel landen nog rekening gehouden worden met het openbaar vervoer. In België, bijvoorbeeld, hebben trams altijd voorrang, maar in andere landen, zoals Nederland en Duitsland, is dat niet altijd het geval.

De verwarrende voorrangsregel zorgt op verschillende plaatsen voor heel wat ongevallen. Verkoop uw schadeauto online.

Deel dit artikel op:

Share on Facebook Share on linkedIn Share on Twitter

Ontvang gratis en
vrijblijvend een bod.

select your vehicle.

Nederlands Nederlands Vlaams Vlaams
Nederlands Nederlands Deutsch Deutsch Vlaams Vlaams
Nederlands Nederlands
Nederlands Nederlands